THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI GHI DANH

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT – NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 về quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT – NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 về quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tổ chức phát hành: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tài chính PPF Việt Nam

Tên gọi giấy tờ có giá: Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn ghi danh PPF Việt Nam

Tổng mệnh giá đợt phát hành: 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng chẵn)

Phương thức phát hành: trực tiếp đến nhà đầu tư

Hình thức phát hành: chứng chỉ ghi danh

Địa điểm phát hành: Tầng 1, cao ốc văn phòng 194 Golden Building, số 473 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam

Loại tiền: Việt Nam Đồng

Thời hạn giấy tờ có giá: 183 ngày

Thời hạn phát hành: 8:00 sáng ngày 21/04/2014 đến 18:00 ngày 28/04/2014

Ngày đến hạn thanh toán: 21/10/2014

Lãi suất cố định: 6.50%/ năm

Phương thức trả lãi: lãi được trả một lần khi đến hạn

Phương thức thanh toán gốc và lãi khi đến hạn: Chuyển khoản

Địa điểm thanh toán gốc và lãi: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tài chính PPF Việt Nam

Ho Chi Minh City, 21st April 2014

Đại diện của Tổ chức phát hành

Đã đăng ngày 27.11.2014