Tôi có thể vay bao nhiêu?  

Tôi Muốn
Thu nhập
VNĐ
VNĐ
các khoản chi tiêu
VNĐ
VNĐ

Các vùng được đánh dấu bởi * là bắt buộc.

Thu nhập hàng tháng

Chi tiêu hàng tháng

Số tiền hàng tháng còn lại có thể sử dụng

Bạn có thể vay mà không phải lo lắng

Khoản thu chi hàng tháng của bạn rất tốt. Bạn không cần lo lắng

Suy nghĩ kỹ trước khi vay khoản này

Khoản thu chi hàng tháng của bạn cân đối. Bạn nên cân nhắc kỹ

Chúng tôi không khuyến khích bạn vay khoản này

Khoản thu chi hàng tháng của bạn không tốt. Dựa trên các thông tin tài chính bạn đã cung cấp, chúng tôi không khuyến khích bạn thực hiện khoản vay.

Để lại thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm nhất có thể