Hướng dẫn hoàn tiền

thanh toán dư của hợp đồng

Đơn Yêu Cầu Hoàn Tiền

Ví dụ

Số tiền thanh toán dư (trong tin nhắn) là 51.150 đồng
Phí chuyển khoản ngân hàng là 7.150 đồng

→ Số tiền thanh toán dư mà khách hàng có thể nhận lại 44.000 đồng (Nếu còn giữ biên nhận thanh toán cuối cùng)
Số tiền thanh toán dư (trong tin nhắn) là 5.000 đồng
Phí chuyển khoản ngân hàng là 7.150 đồng

→ Số tiền thanh toán dư mà khách hàng có thể nhận lại 0 đồng (Nếu còn giữ biên nhận thanh toán cuối cùng)

Nếu cần hỗ trợ thêm, Quý khách có thể liên hệ với nhân viên Home Credit tại các cửa hàng hoặc gọi vào số hotline (028) 38 999666 (Thời gian làm việc: 7:30 đến 17:00 – Từ Thứ hai đến Chủ nhật)

Theo dõi thông tin hợp đồng dễ dàng với ứng dụng điện thoại của Home Credit

Theo dõi thông tin hợp đồng dễ dàng với ứng dụng điện thoại của Home Credit